ΑρχικήΕταιρείαΠιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

 

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις
του προτύπου DIN EN ISO 9001:2015 όπως φαίνεται και από τα πιο κάτω πιστοποιητικά:

   


Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που ικανοποιεί τις απαιτήσεις
του προτύπου DIN EN ISO 14001:2015 όπως φαίνεται και από τα πιο κάτω πιστοποιητικά:

   


Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου DIN ISO 45001:2018 όπως φαίνεται και από τα πιο κάτω πιστοποιητικά:

   


 

Η εταιρεία δηλώνει ότι τα προϊόντα της συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Χαμηλής Τάσης
73/23/EEC και ότι έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τα σχετικά Ευρωπαϊκά πρότυπα.

                                        

     

 


 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΦΦΕ ΑΕ

 
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΞΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΩΝ


SOLER & PALAU ISO 9001 - IQNET - 1

SOLER & PALAU ISO 9001 - IQNET - 2

SOLER & PALAU ISO 9001 - AENOR -1

SOLER & PALAU ISO 9001 - AENOR -2

SOLER & PALAU ISO 14001 - IQNET

SOLER & PALAU ISO 14001 - AENOR

SOLER & PALAU ErP Directive


TEHNOEXPORT
ISO 9001:2015


PLYMOVENT
ISO 9001:2008 (PDF - 325 KB)

PLYMOVENT
ISO 14001:2004 (PDF - 1213 KB)


SEAT CE
(PDF - 255 KB)


ATCO - DEC ISO
(PDF - 1076 KB)


ATCO GREENGUARD
(PDF - 1076 KB)

 

 Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

D-U-N-S Registered

Η εταιρεία είναι κάτοχος του Διεθνούς Πιστοποιητικού D-U-N-S Registered (Data Universal Numbering System), που την εντάσσει στην παγκόσμια λίστα δεδομένων της D&B με εταιρείες κύρους που προέρχονται από 220 χώρες.