ΑρχικήΒοηθήματαErP Directive

ErP Directive

ErP directive

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης 2012/27/UE τροποποιεί τον παλαιότερο Κανονισμό  2009/125/EC (ErP Directive) αναπτύσσοντας ένα νέο πλαίσιο προδιαγραφών Ecodesign για τα αντίστοιχα προϊόντα. 

 

O Kανονισμός συμβαδίζει με την στρατηγική 2020 κατά την οποία η κατανάλωση ενέργειας πρέπει να μειωθεί κατά 20%, ενώ παράλληλα η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να αυξηθεί κατά 20%.

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ErP Directive    

 

  • Electric motors              Reg. 640/2009
  • Energy labelling           Reg. 1254/2014
  • Fans                                 Reg. 327/2011
  • Residential ventilation Units and non-Residential Ventilation Units with adsorbed power higher than 30W     Reg. 1253/2014
  • Comfort fans                  Reg. 206/2012

 Ο κανονισμός 1253/2014 εφαρμόζεται σε Μονάδες Εξαερισμού

Μονάδα Εξαερισμού, ορίζεται η ηλεκτρική συσκευή που αποτελείται από έναν ηλεκτροκινητήρα και μια φτερωτή, με λειτουργία να ανανεώνει τον αέρα σε ένα κτήριο η μέρος του κτηρίου.

 

Οι προδιαγραφές Ecodesign  για  τις Μονάδες Εξαερισμού  εφαρμόστηκαν σε 2 φάσεις:

 • Από τις 01/01/2016 επιβλήθηκε να είναι συμβατές με ορισμένες αποδόσεις
 • Από τις 01/01/2018 και έκτοτε απαιτούνται υψηλότερες ενεργειακές αποδόσεις

Οι Μονάδες Εξαερισμού διαχωρίζονται σε Οικιακού τύπου (RVU) και μη-οικιακού τύπου (NRVU)

 

 

 

 

 

 Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

D-U-N-S Registered

Η εταιρεία είναι κάτοχος του Διεθνούς Πιστοποιητικού D-U-N-S Registered (Data Universal Numbering System), που την εντάσσει στην παγκόσμια λίστα δεδομένων της D&B με εταιρείες κύρους που προέρχονται από 220 χώρες.