ΑρχικήΕυκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες Καριέρας

    

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός με εμπειρία ως προϊστάμενος παραγωγής μηχανημάτων εξαερισμού. Αρμοδιότητες: Προγραμματισμός και επίβλεψη της παραγωγικής διαδικασίας. Προγραμματισμός και επίβλεψη των διαδικασιών συντήρησης. Επίβλεψη, καθοδήγηση και εκπαίδευση του προσωπικού. Προσόντα: Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού (Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι.) Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών σε βιομηχανία σχετιζόμενη με προϊόντα σιδήρου, λαμαρίνας, αλουμινίου και άλλα συναφή. Γνώση αγγλικών. Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Ικανότητα επικοινωνίας, σχεδιασμού παραγωγικής διαδικασίας και επίλυσης προβλημάτων. Πνεύμα ομαδικότητας και προσαρμοστικότητα. Αποστολή βιογραφικών στο email : info@kaffe.gr

 

 


 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Επιθυμητά προσόντα: Ανεση με Windows και Office αλλά και με την τεχνολογία γενικότερα. Ανεση με εμπορικές εφαρμογές. Βασικές γνώσεις λογιστικής. Ανεση με τα κοινωνικά δίκτυα. Εργατικότητα και υπευθυνότητα. Υψηλές φιλοδοξίες για διοικητική και οικονομική εξέλιξη. Ανεση στις ανθρώπινες σχέσεις και ευχέρεια λόγου. Επικοινωνία με το υπάρχον πελατολόγιο και ανάπτυξη καινούριου. Διάθεση για δημιουργική δουλειά και ανάπτυξη πρωτοβουλιών. Δυνατότητα για επισκέψεις σε πελάτες σε Αττική και επαρχία. Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. Η Εταιρεία προσφέρει: Σταθερό μηνιαίο εισόδημα. Προμήθεια επί των πωλήσεων. Προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης. Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Αποστολή βιογραφικών στο email : info@kaffe.gr

 

 


 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία στον εξαερισμό και κλιματισμό. Επιθυμητά προσόντα: Πτυχίο μηχανικού ΑΕΙ / ΤΕΙ, τουλάχιστον 3 χρόνια εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο τομέα, υπευθυνότητα, συνέπεια, δυναμικός χαρακτήρας, άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και ΜS Office και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και άριστες προοπτικές εξέλιξης. Αποστολή βιογραφικών στο email : info@kaffe.gr

 

 


 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ-ΒΟΗΘΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ 

Zητείται τεχνίτης-βοηθός λαμαρίνας ελασματουργός για κατασκευές εξαερισμού. Αντίστοιχη προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικών στο email : info@kaffe.gr

 

 

 

 Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

D-U-N-S Registered

Η εταιρεία είναι κάτοχος του Διεθνούς Πιστοποιητικού D-U-N-S Registered (Data Universal Numbering System), που την εντάσσει στην παγκόσμια λίστα δεδομένων της D&B με εταιρείες κύρους που προέρχονται από 220 χώρες.